duna

Djeca iz JPU ,,Dragan Kovačević” sredinom juna učestvovala su u likovnom konkursu u organizaciji NVO ,,Književna omladina Tivta“ na temu ,,Nevaljala je ona, ah, ta korona”.

Dunji Stanišić iz VJ ,,Radost” juče je u Tivtu uručena pohvala za likovni rad na ovu temu. Pravo učešća imale su sve predškolske ustanove iz Crne Gore.