Mladi NK

Novi servis podrške prihvatilište za djecu žrtve porodičnog nasilja biće otvoren do kraja oktobra u Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj.

U završnoj fazi je rekonstrukcija objekta koji se nalazi u dvorištu doma, a u taj projekat, kaže direktor Vladimir Delić, Ministarstvo rada i socijalnog staranja uložilo je do sada oko 70.000 eura, piše Pobjeda.
Riječ je o objektu sa dvije stambene jedinice u kom će biti smještena djeca muškog i ženskog pola, različitog uzrasta. To je prvi državni zvanični projekat tog tipa na nivou dječje i socijalne zaštite u Crnoj Gori, kazao je Delić.
Prihvatilište za djecu žrtve nasilja u porodici je jedan od servisa podrške koje otvaraju u skladu sa transformacijom ustanove.
U prihvatilištu bi djeca boravila privremeno, odnosno do rješavanja narušenih porodičnih odnosa. Za rad u tim servisima predviđeni su specijalni pedagog, psiholog, socijalni radnik, radno-okupacioni terapeut.
Pri kraju je realizacija i drugog servisa-SOS nacionalna dječja telefonska linija, a već dvije godine u okviru doma radi i dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, koji ima 12 korisnika. U domu u Bijeloj sada je 68 štićenika.