Vijeće fakulteta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore je na sjednici, održanoj 9. juna, predložilo za dekana prof. dr Predraga Miranovića za mandatni period 2020 – 2023. godine.

Miranović je redovni profesor i aktuelni dekan ovog fakulteta u tekućem mandatu, koji je bio i rektor Univerziteta Crne Gore, od 2008. do 2014. godine.

Miranović je bio jedini kandidat po objavljenom Konkursu za izbor dekana Prirodno-matematičkog fakulteta, objavljenog u Biltenu Univerziteta Crne Gore broj 495, od 16. aprila 2020. godine.

Izborna komisija za sprovođenje postupka izbora dekana konstatovala je da je kandidat blagovremeno podnio prijavu sa potrebnom dokumentacijom, kao i da je tajnim glasanjem većina bila za izbor profesora Miranovića za dekana.

U sastavu Izborne komisije, iz reda članova Vijeća Fakulteta, bili su prof. dr Darko Mitrović, prof. dr Nataša Raičević, doc. dr Srđan Kadić, prof. dr Danilo Mrdak i predstavnik studenata Šćepan Radević.

Konačnu odluku o predlogu Vijeća fakulteta treba da donese Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na sljedećoj sjednici.

Izvor: UCG