Iz JPU “Dragan Kovačević” u Nikšiću napominju roditelje da je uslov potpisivanja ugovora sa ovom Ustanovom izmirenje svih preostalih dugova. Takođe, ističu da je roditelj/staratelj u obavezi da na dan polaska djeteta u vrtić dostavi potvrdu nadležnog pedijatra o zdravstvenoj spremnosti djeteta da boravi u vrtiću. Ove mjere se vrše u cilju dobrobiti sve djece koja borave u ovoj ustanovi.

Podsjećamo, početak nove školske 2023/24. godine planiran je za 4. septembar. Potpisivanje ugovora o boravku djece je planirano od 28. avgusta do 1. septembra.