Mladi Nikšića

Bebe rođene u Crnoj Gori, u prvoj sedmici novembra, dobiće na poklon i ove godine 400 eura na štedni račun od Centralne banke i poslovne banke kod koje roditelji otvore štednju knjižicu.

Ova akcija se ponavlja svake godine, u toku Nedjelje štednje koja se u svijetu obilježava od 31. oktobra do 6. novembra, prenosi portal roditelji.me.
Deponovani iznos biće oročen na godinu, a po isteku tog roka, roditelji mogu preuzeti novac ili ga ponovo položiti na štednju.

Roditelji mogu otvoriti štednu knjižicu u samo jednoj od poslovnih banaka, uz ličnu kartu oba roditelja i izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete.