Bespovratna sredstva od tri do 7.5 hiljada eura iz fondova Evropske unije dobile su 94 nezaposlene osobe sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
 
Kako je saopšteno iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, sa budućim preduzetnicima ugovore je potpisao direktor te institucijeSuljo Mustafić.
“Projekat je dio 18 miliona vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Finansiran je od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Programom grantova za samozapošljavanje koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja dok je ugovaračka institucija Ministarstvo finansija odnosno Direktorat za ugovaranje i finansiranje EU pomoći”, naveli su u Zavodu.
Šef Sektora za saradnju u delegaciji EU u Crnoj Gori Herman Špic istakao je da je neophodno daCrna Gora, kao zemlja koja teži da postane članica EU, ostvari inkluzivni rast.
“Ova bespovratna sredstva posebno će podržati ranjive grupe, stvoriti nove biznise i otvoriti nova radna mjesta za žene, mlade i dugoročno nezaposlene. Posebno se nadamo postizanju veće ravnoteže u zastupljenosti polova u sektoru samozapošljavanja, koji u Crnoj Gori pretežno vode muškarci. I zaista, gotovo polovinu korisnika grantova čine žene, što je veliki uspjeh. Takođe je veoma ohrabrujuće što je priličan broj ovih grantova dodijeljen novim preduzetnicima na sjeveru Crne Gore. Ovo je bitno jer će uticati na značajne razlike u stopama aktivnosti među regijama. Međutim, u budućim pozivima za dostavljanje predloga projekata moramo nastojati da angažujemo više mladih”, poručio je Špic.
Mustafić je zahvalio Evropskoj uniji koja, preko Programa grantova za samozapošljavanje vrijednog 3,5 miliona eura, pomaže budućim preduzetnicima u našoj državi.
“Posrijedi je nastavak uspješne saradnje između Evropske komisije i Vlade Crne Gore u ovoj oblasti. Na ovaj način EU doprinosi povećanju zaposlenosti, podsticanju preduzetništva odnosno stvaranju preduslova za otvaranje novih radnih mjesta”, dodao je Mustafić.
Kako je rekao, da je ovo konkretna podrška crnogorskoj privredi i preduzetništvu na državnom nivou govori podatak da su 94 nezaposlene osobe sa evidencije Zavoda, kroz prvi Javni poziv, dobile bespovratna sredstva od EU.
“Korisnicima će, u roku od 30 dana, biti direktno uplaćen iznos do 80 odsto sredstava. Preostali dio biće im uplaćen nakon dostavljanja svih dokaznih dokumenata o prihvatljivim troškovim, nastalim tokom izvođenja projekta”, precizirao je Mustafić napominjući da podsticajna sredstva, od tri do 7,5 hiljada eura, jesu bespovratna, ali je obaveza korisnika da ih namjenski utroši.
Novoregistrovana djelatnost, kako je kazao, mora raditi najmanje 12 mjeseci.
“Korisnicima granta želim mnogo uspjeha pri realizaciji biznis ideje. Nadam se da ćete danas dodijeljena, bespovratna, sredstva domaćinski i na pravi način iskoristiti, za pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa. Kroz novouspostavljene biznise obezbijedićete bolje uslove života za sebe i svoju porodicu, dajući tako puni doprinos zajednici u kojoj živite. U ovu priču ste ušli kao nezaposlene osobe sa evidencije Zavoda. Danas ste, zahvaljujući podšci evropskih fondova, budući preduzetnici”, poručio je Mustafić.
Generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ljiljana Simovićkazala je da je, kada je riječ o podršci u okviru oblasti zapošljavanja i tržišta rada, kroz ovaj Program za različite aktivnosti u cilju povećanja zapošljivosti i otvaranja novih radnih mjesta izdvojeno 8,7 miliona eura ili 48 odsto od ukupne vrijednosti Programa.
“Tri i po miliona eura izdvojeno je za podršku samozapošljavanju o kojoj danas govorimo, a koju sprovodimo u saradnji sa ZZZCG a 1,6 miliona je izdvojeno za podršku osposobljavanju i zapošljavanju nezaposlenih lica u deficitarnim zanimanjima u Crnoj Gori. Za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama namijenjeno je 2,7 miliona eura, a za uspostavljanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju jačanja kapaciteta aktera na lokalnom nivou opredijeljeno je 470.000 eura”, precizirala je Simović.
Dodala je da aktivnosti koje sprovode sa relevantnim institucijama, prije svega DEL EU u Crnoj Gori, zatim Ministarstvom finansija – CFCU, ZZZCG, Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom nauke, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Upravom za javne radove, govore o pripremanju crnogorske administracije i institucija za korištenje Evropskog socijalnog fonda po ulasku u EU i ispunjavanju zatvarajućeg mjerila koje nas poziva na uspostavljanje administrativnih kapaciteta za buduće korištenje Evropskog socijalnog fonda.
Drugi javni poziv za Program grantova za samozapošljavanje biće objavljen 30. marta.
“Pravo da se prijavi imaće svako nezaposleno lice koje je evidenciji ZZZ najmanje četiri mjeseca, na dan objave poziva”, naglasili su u Zavodu.
loading…+382 67 542 963; E-mail: seklementina@hotmail.com