Prema istraživanju kompanije StatCounter, tokom avgusta nastavio se rast Microsoft-ovog operativnog sistema Windows 10.

Posebno je vidljiv rast udjela navedenog sistema u Evropi i Sjevernoj Americi gdje je zabilježen tržišni udio koji je već veoma blizu još uvijek vodećem i popularnom sistemu Windows 7.

Na evropskom tržištu Windows 10 je u avgustu zabilježio udio od 30,39 odsto, dok vodeći Windows 7 ima udio od 35,35odsto.

U Sjevernoj Americi razlika između vodećih nešto je manja, tako da vodeći Windows 7 ima udio od 32,12 odsto, dok Windows 10 bilježi udio od 28,19odsto koji i dalje raste baš kao i na prije spomenutom evropskom tržištu.

Valja spomenuti da se ovaj rast Windows 10 sistema odvija nakon prestanka razdoblja u kojem je Microsoft nudio mogućnost besplatne nadogradnje računara na Windows 10 (dakle, nakon 29. jula ove godine).

D.D.