Site icon Mladi Nikšića

Vuković-Stamatović drugi put dobila Priznanje Univerziteta

Milica Vuković-Stamatović

Milica Vuković-Stamatović, dvostruka je dobitnica Priznanja Univerziteta Crne Gore za doprinos akademskom i naučnom radu. Ona je istakla da epidemija nije bila prepreka za bavljenje naučnim radom, a da je online režim otvorio i dodatne mogućnosti.

Vuković-Stamatović je dodala da su njene kolege koautori, takođe, zaslužni za osvojenu nagradu, pa pomenuti uspjeh smatra zajedničkim.
Vijeće Filološkog fakulteta predložilo je za nagradu cijenivši činjenicu da je u studijskoj 2020/21. godini objavila, bilo samostalno bilo u koautorstvu sa kolegama, osam naučnih radova u časopisima koji su indeksirani u bazama SSCI i AHCI. Iste studijske godine, prof. dr Vuković-Stamatović objavila je i dvije naučne monografije, čiji je izdavač Univerzitet Crne Gore.
Za naredni period planira da do kraja dovede i druge istraživačke poduhvate, a najavljuje da će se rezultati objavljenih studija takođe naći u referentim časovima.
Exit mobile version