JP “Vodovod i kanalizacija” Nikšić svim neredovnim platišama nudi mogućnost sklapanja Ugovora o izmirenju duga u više mjesečnih rata.
Iznos i broj rata će zavisiti od visine duga i finansijskih mogućnosti dužnika, kako ne bi došlo do pokretanja postupka prinudne naplate, te dodatnih troškova, navodi se u saopštenju JP “Vodovod i kanalizacija”.