nema novca za veće plate ljekarima

Vlada juče nije prihvatila predlog izmjena Zakona o zaradama u javnom sektoru kojim je traženo da doktori i profesori budu uvršteni u taj propis i da im se povećaju koeficijenti složenosti radnih mjesta što, kako su istakli, nije usaglašeno sa Kolektivnim ugovorom.

Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak izmjenama je tražila da se u članu 22 i 24 zakona, u podgrupi B i C, uvrste redovni profesori, naučni savjetnici, doktori medicine, specijalisti i subspecijalisti i da im se povećaju koeficijenti zarada.
“Rješenje kojim se predviđa da grupe poslova za pojedine zaposlene u zdravstvenom sektoru i na Univerzitetu ne primjenjuju odredbe čl 24, tj. da se kolektivnim ugovorima za navedena zvanja ne određuju koeficijenti, smatramo da nije u duhu socijalnog dijaloga i da bi ovakva odredba dovela do neravnopravnog položaja u odnosu na druge zaposlene u javnim ustanovama u sektoru zdravstva, prosvjete, nauke, kulture i sporta”, navodi Vlada.
Dodatno na osnovu rapoloživih podataka utvrđeno je da finansijski efekat istog u odnosu na decembar 2020. godine, na godišem nivou iznosi 23.535.000 eura.
“S tim u vezi primjenom ovakvog rješenja došlo bi do narušavanja ravnopravnog položaja zaposlenih i navedene promjene bi imale snažan efekat za stabilnost javnih finansija, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nije saglasno za predloženim izmjenama”, navodi se u mišljenju Vlade.