vlada crne gore

Vlada je na jučerašnjoj sjednici odlučila da će i ove godine nastaviti da subvencionira račune za struju ranjivih kategorija stanovništva.

Vlade je saopštila da je na sjednici usvojena Informacija o sprovođenju Programa subvencioniranja računa za električnu energiju.

“U skladu sa Uputstvom o postupku i načinu sprovođenja Programa, a kojim su jasno propisane ranjive kategorije kao i iznosi subvencija, nastaviće se primjena ove vrste podrške do 31. decembra ove godine”, navodi se u saopštenju.

Vlada je takođe usvojila usmenu informaciju o efektima ekonomske politike i stanju javnih finansija.

Premijer Dritan Abazović je informisao članove Vlade da je po izvještaju Centralne banke, Crna Gora do kraja novembra prošle godine, premašila milijardu EUR stranih direktnih investicija (SDI).

Vlada je takođe usvojila i Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2023-2025. godine (PER 2023).

U tom dokument se nalazi plan Vlade za ekonomsku politiku u ovoj godinu i srednjoročni period i osnova je za ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom u procesu evropskih integracija.

Iz Vlade su naveli da se dokument sastoji iz tri ključna poglavlja i to: makroekonomski okvir, fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama.

Navodi se da su makroekonomske i fiskalne projekcije u PER-u 2023-2025 praćene setom od 19 prioritetnih reformskih mjera u odgovoru na tri najveća strukturna izazova crnogorske ekonomije.

Iz Vlade su kazali da su ti izazovi visoka nezaposlenost, naročito žena i mladih, kao i problem dugoročne nezaposlenosti, nepovoljan regulatorni okvir i postojanje neformalne ekonomije, kao i izazov zelene trazicije reflektovan u zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama.

„Reformske mjere obuhvataju izmjene zakonodavnog okvira, finansijskih ulaganja i sektorske podrške, kao i nova institucionalna rješenja, kojima se stvaraju preduslovi za ulaganja privatnog sektora i proširenje proizvodne baze“, naveli su iz Vlade.

Oni su dodali da je naročito fokus na značajne mjere digitalizacije i podsticanje razvoja inovacionih djelatnosti po konkurentnost i produktivnost domaće privrede.

U saopštenju se navodi da su sve mjere ekonomske i fiskalne politike u funkciji postizanja ekonomskog rasta, a i kako bi se uskladili zajednični zaključci EU i Crne Gore.

U saopštenju se takođe navodi da je Vlada usvojila i Informaciju o procesu osnivanju Fonda Ujedinjenih nacija za ubrzanje razvoja Crne Gore i finansijskom doprinosu Vlade Fondu.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore koji je završen 31. decembra prošle godine.

Navodi se da je taj posebni program donesen kako bi se povećale strane investicije u raznim sektorima u svim djelovima Crne Gore, kao i da bi se pomoglo manjim opštinama

Kako je saopšteno, Vlada je na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma uvrstila 16 projekata, a radi se o planiranim ulaganjima ukupne visine od 444,32 miliona EUR, kapaciteta 2,764 smještajnih jedinica visoke kategorije.

U biznis planovima ovih projekata je definisano da će se u okviru njihove realizacije stvoriti mogućnost za otvaranje novih 1.847 radnih mjesta.

Dodaje se da je, prema podacima Agencije za investicije, od početka realizacije Programa zaključno sa 30. decembrom prošle godine, predato ukupno 1.112 zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo, od kojih je, nakon detaljnih provjera, Ministarstvo unutrašnjih poslova za 244 aplikacije donijelo pozitivna rješenja.

U saopštenju se navodi da je kupno je donešeno 807 rešenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo, i to za 244 aplikanta i 563 za članove porodice.

Iz Vlade su kazali da je u diskusiji naglašeno da se u proceduri nalazi još 240 aplikacija (za 240 aplikanata i 547 članova porodice).

Oni su naveli da je zaključno sa 30. decembrom prošle godine, u svrhu troškova postupka uplaćeno 43.900.000 EUR.

Iz Vlade poručuju kako će pratiti razvijanje dešavanja na svim poljima, te da će pratiti rad i razvoj svih službi unutar države koje su zadužene za ove projekte.