Koordinacioni tim predložio je Vladi Crne Gore da obezbijedi 750 hiljada eura za Avio-helikoptersku jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade Crne Gore.
Ministarka odbrane Olivera Injac je predsjedavala drugom sjednicom Koordinacionog tima koja je održana juče.
Pojasnili su da su u cilju hitnog djelovanja, a u susret predstojećoj požarnoj sezoni, razmotrili ažurirane informacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova: Informaciju o potrebi unapređenja stanja u Avio-helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova i Informaciju o potrebi nabavke srednjeg, višenamjenskog helikoptera.
“Imajući u vidu da je neophodno hitno djelovanje i preveniranje većih posljedica od požara po zdravlje i imovinu ljudi, Koordinacioni tim predložio je Vladi da obezbijedi dodatna sredstva za Avio-helikoptersku jedinicu u iznosu od 750.000 eura, od čega jedan dio je predviđen za osiguranje vazduhoplova, a drugi dio sredstava za opravku aviona i helikoptera”, navodi se u saopštenju.
U saopštenju se dodaje da je savjetnik predsjednika Vlade Vojo Laković, iskoristio priliku da skrene pažnju na potrebu sistemskog rješavanja problema sa kojima se suočava sistem zaštite i spašavanja, te da isto zahtijeva analitičan i strateški pristup.
“Preporučio je da bi svako iz svoje nadležnosti trebalo da da puni doprinos na stvaranju održivog i pouzdanog sistema zaštite i spašavanja”, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.