Tokom februara u VJ ,,Neven” realizovana je tema “U svijetu životinja”. Tema je bila inspiracija za različite aktivnosti djece, posebno u oblasti likovnog stvaralaštva, služeći se različitim tehnikama i materijalima. Cilj je bogaćenje dječjeg iskustva o životinjama i razvijanje ljubavi prema njima.