U Crnoj Gori je na kraju decembra bilo 154,45 hiljada korisnika fiksne telefonije, neznatno više nego u novembru, pokazuju podaci Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost EKIP.
Učešće Crnogorskog Telekoma na tržištu fiksne telefonije iznosi 96,19 odsto, a m:tela 3,8 odsto. Usluge fiksne telefonije m:tel pruža preko Wi-Max mreže.
U odnosu na isti period 2014. godine, broj korisnika fiksne telefonije u novembru manji je 6,21 odsto. Od ukupnog broja priključaka fiksne telefonije, na građane se odnosi 87,12 odsto, a na kompanije 12,88 odsto.
Ukupan broj ISDN priključaka na kraju decembra iznosio je 3,8 hiljada, a ukupan broj ISDN govornih kanala iznosio je 13,9 hiljada.