U selu Rastovac nalazi se mukavica ili potajnica Vidov potok. Jedni kažu da je ime dobio po Vidovim mlinima ili, kako tvrde drugi, po vodi koja je vidala bolove u stomaku.

Vidov potok ima karakter potajnice samo u ljetnjem periodu godine. U vrijeme minimalne izdašnosti, krajem avgusta i početkom septembra, funkcioniše tako da se smjenjuju periodi isticanja, koji traju od 15 do 20 minuta, sa periodima prekida oticanja, koji prosječno traju od 35 do 45 minuta. Razlike koje se javljaju u vremenu funkcionisanja potajnice kao vrela i vremena prestanka oticanja vode posljedice su složenog podzemnog sifonskog sistema i podzemnih rezervoara.
To isticanje ili „riganje”, bilo je nekada atrakcija za turiste koji su odlazili sa flašom vode sa čuvenog Vidovog potoka.
Vidov potok danas je okovan betonom i željeznim rešetkama, a turisti i ne znaju da tabla na kojoj je ispisano njegovo ime predstavlja putokaz do hidrološkog fenomena.
To ne zna ni dobar dio Nikšićana, jer je za njih jedina asocijacija na Vidov potok autobusko stajalište.
“Sistem nije prepoznao potencijal ovih prirodnih fenomena koji imaju sve preduslove da budu mjesto koje bi morali posjetiti studenti geografije iz regiona, da ne pričam o Univerzitetu Crne Gore, školama iz Nikšića i drugih crnogorskih opština”, kazao je jedan od mještana.
Da bi estavela i mukavica bile adekvatno valorizovane treba uraditi posebnu strategiju razvoja turizma, gdje bi se naučnom turizmu posvetila posebna pažnja.
J.P.