Uzdrmane su krizom korona virusa Opštine Plav i Bijelo Polje, ali su one i dalje finansijski stabilne, saopštili su čelnici tih lokalnih uprava na sastanku sa predsjednikom Privredne komore Vlastimirom Golubovićem. Kao veliki problem sjevera na sastancima je naglašeno iseljavanje stručne radne snage.

Golubović je juče posjetio Plav i Bijelo Polje.
Golubović je kazao da je Komora u saradnji sa nadležnima doprinijela da se otklone brojni izazovi sa kojima su se suočili privredni subjekti tokom pandemije virusa korona.
“Kreirala je online upitnik, otvorila call centar, putem kojih je dobijala zahtjeve kompanija i adresirala ih prema državi, doprinosila stabilnosti tržišta, dala značajan doprinos kreiranju mjera podrške ekonomiji”, kazao je on.
“Poseban akcenat stavljen je na predstojeći treći paket mjera podrške ekonomiji, u čijoj izradi je ova asocijacija aktivno učestvovala. Mjere će imati sanaciono-razvojni karakter, a u njihovoj realizaciji istaknutu ulogu imaće Investiciono razvojni fond i poslovne banke”, saopšteno je iz PKCG.
Plav na putu razvoja
U Analizi poslovanja za Plav navodi se da je završne račune za 2019. godinu predalo 80 privrednih subjekata 18,4 odsto više u odnosu na 2018. godinu.
“Najviše ih je u trgovini, uslugama smještaja i ishrane, saobraćaja i skladištenja, te prerađivačkoj industriji. Privredni subjekti sa teritorije Opštine Plav u 2019. godini iskazali su ukupan prihod od 6,6 miliona eura, a dobit od 0,5 miliona. Neto rezultat privrede Plava u 2019. godini iznosio je 0,3 miliona eura”, navodi se u saopštenju.
Predsjednik Opštine i prvi čovjek lokalnog parlamenta dijele ocjenu da je Plav na putu razvoja.
Za dalji razvoj Plava ključna je realizacija dva projekta, navode predstavnici Opštine.
“Riječ je o izgradnji magistralnog puta Plav-Dečani i revitalizaciji Plavskog jezera koje je simbol opštine. Magistralni put vrijedan 20 miliona eura sa tunelom značiće otvaranje naše opštine prema Kosovu, doprinijeće proizvodnim i trgovinskim relacijama te valorizaciji turističkih potencijala planine Bogećivica koja je osam mjeseci pod snijegom. Kosovo će do kraja godine asfaltirati dio puta sa njihove strane, a mi ćemo do tada, nadamo se, završiti projekat. Mi izgradnju puta zovemo projektom vijeka a kosovska strana putem života”, rekao je Barjaktarović.
Drvoprerađivači su potencirali nedostatak drvne sirovine zbog nemogućnosti dobijanja koncesija u konkurenciji sa velikim firmama.
Veliki dio šume na ovom području potpada pod nacionalni park, a ostatak najčešće dobijaju veći drvoprerađivači iz drugih opština. Zbog izostanka sirovine nijesu im primamljivi krediti koji se nude kroz mjere podrške ekonomiji.
“Tražimo model da Plavljani koriste plavske šume”, zahtjev je privrednika.
Podršku imaju od organa lokalne samouprave, koja se zalaže za izmjenu zakonske regulative u ovom pravcu.
Drvoprerađivači traže, između ostalog, da im se drveće izvaljeno usljed prirodnih uticaja dodijeli kao sirovina za njihovu djelatnost.
Predstavnici poslovne zajednice smatraju da je u Crnoj Gori potrebno subvencioniranje nerazvijenih opština, po uzoru na Njemačku ili Austriju. Razvoj start-apova mogao bi da se pomogne njihovim oslobađanjem od poreza u prvim godinama poslovanja.
Predsjednik Golubović smatra da bi privrednici lakše mogli do koncesija ukoliko se udruže u klaster.
Drvoprerađivače Plava je pozvao da se aktivno uključe u rad Odbora udruženja šumarstva, drvoprerađivačke i grafičke industrije Privredne komore.
Bijelom Polju nedostaju tapetari, grafičari, stolari, vodoinstalateri
Bijelo Polje je Opština sa povoljnim poslovnim ambijentom, kazali su njeni predstavnicuišto dokazuje i BFC sertifikat koji su dobili prvi u Crnoj Gori.
“Realizujemo 136 projekata u našoj Opštini. Intenzivno unapređujemo poslovni ambijent i u prilog tome govori što smo opštinske takse sveli sa 64 na svega 14”, istakao je predsjednik Opštine Petar Smolović u razgovoru sa delegacijom Privredne komore i predstavnicima poslovne zajednice Bijelog Polja.
Smolović je ukazao da je Ekonomski savjet Opštine značajan činilac u donošenju odluka koje se tiču privrednika.
“Kriza je, navodi on, uzdrmala Opštinu, ali je ona i dalje finansijski stabilna. Da bi umanjila posljedice korona krize na lokalne privrednike, Opština je donijela 11 mjera podrške. Među njima je i oslobađanje ugostiteljskih objekata od taksi na terase do kraja godine”, navodi se u saopštenju.
U Bijelom Polju, prema podacima Poreske uprave, završne račune podnijelo je 885 privrednih subjekata, 21,2 odsto više nego 2018. godine.
“Najviše ih je u trgovini, stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i uslugama smještaja i ishrane. Privredni subjekti sa teritorije opštine Bijelo Polje u 2019. godini iskazali su ukupan prihod od 296 miliona eura, 12,4 odsto više nego 2018”, saopšteno je iz PKCG.
Drvoprerađivači su tokom sastanka istakli da su zbog korona-virusa i poremećaja na tržištu nezavidnoj situaciji.
Da bi kompanija Pelengić stavila u funkciju proizvodnje peleta novu drobiličnu mehanizaciju, neophodna im je trafostanica koja prostornim planom nije predviđena u njihovoj poslovnoj zoni, saopštio je njen predstavnik Goran Radović.
Hasan Ramović, Put Gross, smatra da poljoprivreda na području Bijelog Polja ima snažan razvojni potencijal, ali je neophodno da postoji otkupni centar koji bi voće i povrće sa ovog područja plasirao ka drugim regijama i inostranstvu. Sa tim se saglasio Nermin Bećirović, potpredsjednik Opštine.
“Poljoprivreda je uz turizam strateška grana razvoja Bijelog Polja. Svjesni smo da nikad nije bio veći agrobudžet ali to ne znači mnogo ako ne postoji otkupni centar”, smatra Bećirović.
Neđeljko Jeremić, Lu Monte, založio se za smanjenje poreza na turističke usluge sa 21 na sedam odsto, za hotele svih kategorija.
Džemal Ećo, Drvex, ocijenio je velikim problemom sjevera iseljavanje stručne radne snage.
Nemša Omerhodžić, Mercator International, smatra da država treba da stimuliše privredu tako što će u prvim godinama preuzimati plaćanje doprinosa na zarade novozaposlenih.
Privrednici su naglasili da Bijelom Polju nedostaju tapetari, grafičari, stolari, vodoinstalateri i brojne druge zanatlije a rješenje vide u podsticajima koje nudi dualni sistem obrazovanja.
Siva ekonomija je i na ovom sastanku ocjenjena kao jedan od glavnih izazova za privrednike.
“Potpredsjednica Komore Ljiljana Filipović smatra da veći broj privrednika koji su predali finansijske izvještaje za 2019, u odnosu na prethodnu, ukazuje na pozitive pomake u borbi protiv sive ekonomije”, navodi se u saopštenju.
Izvor: RTCG