CEDIS

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 23. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod,  Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, dio Oštrovca

-u terminu od 8:00 do 16:30 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo

-u terminu od 13:00 do 17:00 sati: Gradnja inženjering, Ćipranić, Žirovnica, Rudnici Boksita Bunići, Laz, Dragovoljići, Risji Do, Ploča Dragovoljska, Kunovo, Dio Rubeža, Lukovo, Granice, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Gvozd, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: svi potrošači sa područja Banjana, Grahova , Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.