Upravni odbor Univerziteta Crne Gore prihvatio je predlog Senata UCG i pokrenuo postupak za dopunu licence povećanjem broja studenata za upis na doktorske studije na Medicinskom fakultetu za studijsku 2016/2017, sa pet na 11 studenata.

Konačnu odluku o tome će, kako je saopšteno sa Univerziteta, donijeti Ministarstvo prosvjete.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore istovremeno je odlučio da pokrene postupke za izbor dekana na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i direktora Instituta za biologiju mora u Kotoru.

“Na sjednici su usvojeni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Članovi Upravnog odbora upoznali su se sa Nacrtom izvještaja Memoranduma revizije za rashode koji su ostvareni u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u 2015. godini, koji je sačinila Služba za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore”, navodi se u saopštenju.