Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju (UZPD) organizuje dvodnevni seminar za osobe sa invaliditetom. Obuka će biti održana u hotelu Sindčel 7. i 8. novembra od 10h. Seminar je dio projekta “Od olovke do posla” koje UZPD realizuje u saradnji sa ZZZCG.