Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju UZPD 7. i 8.11.2015. god. u hotelu Sindčel u Nikšiću organizovalo je motivacioni seminar za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Seminar je realizovan u okviru projekta “Od olovke do posla” koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema. Seminaru je prisustvovalo 17 učesnika, koji su imali priliku da nauče nešto više o njihovim pravima za vrijeme radnog angažmana, obavezama, radnom prostoru, odnosu sa kolegama i nadređenima i slično.
Teme seminara su bile: timski rad, međusobna  podrška, tolerancija, komunikacija, aktivno slušanje, drugarstvo, pravila i obaveze, predrasude, naknada za rad, raspored radnog vremena, , higijena radnog prostora, odjeće i lična higijena… Treneri na seminaru bili su Rada Simunović  i Željka Šćepanović, treneri  inkluzivnog obrazovanja.
DSCF1439 DSCF1160 DSCF1339 DSCF1483