Vlada Crne Gore usvojila je juče izmjene Agrobudžeta za ovu godinu kojima su opredijeljena dodatna 4,22 miliona EUR.
Iz Vlade je saopšteno da će, nakon izmjena, ukupan iznos Agrobudžeta biti 61,1 milion EUR.
„Dodatna sredstva koja su obezbijeđena kroz izmjene i dopune Zakona o budžetu za ovu godinu, namijenjena su za rješavanje putne i vodovodne infrastrukture u iznosu od 700 hiljada EUR, za realizaciju mjera iz oblasti ruralnog razvoja 1,2 miliona, i to u dijelu nabavke namjenske mehanizacije i rasnih mlječnih grla“, precizira se u saopštenju.
Navodi se da će 1,95 miliona EUR biti opredijeljeno za isplatu staračkih naknada usljed usklađivanja sa najnižom penzijom ostvarenom u Crnoj Gori, a 370 hiljada za podršku opštim uslugama u poljoprivredi.
Vlada je usvojila Plan pripreme zimske turističke sezone 2022/2023. godine.
U diskusiji je naglašeno da je cilj donošenja Plana stvaranje uslova za nesmetano odvijanje sezone, što u krajnjem treba da doprinese boljim finansijskim i kvantitativnim efektima, tj. ostvarenju turističkog prometa koji će biti bolji od prethodne sezone.
„Teži se ispunjenju jednog od strateških ciljeva koji je definisan Strategijom razvoja turizma u Crnoj Gori do 2025. godine, a to je da Crna Gora postane cjelogodišnja turistička destinacija“, rekli su iz Vlade.
Kako su naveli, u pravcu kvalitetnijeg odvijanja zimske sezone, planirano je unapređenje infrastrukture, održavanje komunalne higijene i organizovanje niza događaja i manifestacija, posebno za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika.
Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje za nabavku robe za ugostiteljstvo.
U Informaciji se navodi da je usljed sajbenapada onemogućen pristup Elektronskom sistemu javnih nabavki.
“Zbog čega se Uprava za katastar i državnu imovinu susrijeće sa nizom poteškoća u radu, prvenstveno u vezi sa ugovorima o javnim nabavkama čiji rok važenja ističe uskoro ili je ugovorena vrijednost javne nabavke istrošena prije isteka roka važenja ugovora, a za koje nijesu u mogućnosti da blagovremeno sprovedu otvoreni postupak javne nabavke”, pojašnjava se u Informaciji.
Iz Vlade je saopšteno da je Uprava u obavezi da nakon usvajanja rebalansa budžeta izmijeni Plan javnih nabavki, što iziskuje dodatne rokove, pa sve navedeno dodatno prolongira rokove za sprovođenje otvorenih postupaka javnih nabavki, što bi nadalje prouzrokovalo blokade u radu državne uprave.
„ U tom smislu, zadužena je Uprava za katastar i državnu imovinu da sprovede pregovarački postupak bez prethodnog objavljiivanja poziva za nadmetanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uz poštovanje načela konkurentnosti, i izvrši nabavku potrebne robe u ukupnom iznosu od 72.250 EUR“, navodi se u saopštenju.
Vlada je utvrdila dopunu Liste razvojnih projekata u oblasti turizma sa dva nova projekta koji su ispunili kriterijume postavljene Javnim pozivom od 4. jula ove godine.
Kako je saopšteno, izgradnju hotelsko-apartmanskog kompleksa „Tivat”, po kondo modelu poslovanja, kandidovao je Konzorcijum kompanija „ALK Montenegro“ iz Podgorica i „Sofir“ iz Tivta.
Iz Vlade su kazali da je u neposrednoj blizini morske obale i glavne gradske marine, planirana izgradnja hotela kategorije pet zvjezdica, sa 77 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 22,77 miliona EUR.
„Namjera investitora je da u okviru hotela otvori 82 nova radna mjesta, a predviđeno je da će kompletni radovi biti završeni najkasnije do 31. marta 2026. godine“, ističe se u saopštenju.
Projekat hotela „Prezident”, Budva, po mješovitom modelu poslovanja, kako se navodi, dostavilo je privredno društvo „ALK Nekretnine“ sa sjedištem u Podgorici.
Iz Vlade su rekli da je planom predviđena izgradnja hotela kategorije pet zvjezdica u neposrednoj blizini gradske marine i Starog grada, sa 154 smještajne jedinice, predračunske vrijednosti 51,37 miliona EUR.
„Namjera investitora je da u okviru hotela otvori 123 nova radna mjesta, a krajnji rok za završetak kompletnih radova 30. april 2026. godine“, kaže se u saopštenju.
Iz Vlade su kazali da su, u cilju obezbjeđivanja investicija, dostavljene bankarske garancije na iznos od po million EUR za oba projekta.
Izvor: Mina