Predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore pozvali su sve svoje članove i građane da prisustvom na platou ispred Skupštine Crne Gore podrže korisnice naknada za troje i više djece koje se bore za odbranu svog stečenog prava, prenosi agencija MIna.

Sindikat ponovo apeluje na institucije sistema, a posebno na Ustavni sud Crne Gore, da hitno pristupe rješavanju alarmantne situacije koja je nastala nakon što je oko 30 žena stupilo u štrajk glađu.

“Dok svojim ćutanjem i odugovlačenjem institucije pokušavaju da marginalizuju ovaj problem, svjedoci smo da su žene, koje odlučno sprovode štrajk glađu, sve više izložene posljedicama koje mogu nastati po njihovo zdravlje ili čak život, jer su ušle u sedmi dan od kako konzumiraju samo tečnost”, kažu oni.

Kako se navodi, odgovorni u državi moraju konačno da shvate da se 30 žena žrtvovalo u borbi za odbranu zakonito stečenog prava na doživotnu naknadu ispred više od 21 hiljade korisnica (i njihovih porodica) koje su to pravo stekle.

“Zato će za svaku, i najmanju, posljedicu koja nastupi za njihovo zdravlje ili život direktno odgovarati institucije koje odugovlače sa postupanjem, u kojem slučaju moraju očekivati snažan socijalni bunt svih građana koji ih podržavaju u njihovoj opravdanoj borbi”, upozoravaju iz USSCG.

Oni su pozvali sve svoje članove i građane da u svakom slobodnom trenutku, svojim prisustvom na platou ispred Skupštine Crne Gore, daju podršku koleginicama koje se bore za odbranu stečenog prava.

“Moramo biti svjesni da ovo nije samo borba za zaštitu njihovog prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece. Ovo je borba za sva naša stečena prava. Jer, ako vlast danas uspije da korisnicama doživotne naknade ukine ovo stečeno pravo, sjutra može u istom postupku (koristeći se principom retroaktivne primjene zakona) ukinuti i svako drugo stečeno pravo građana”, kažu iz Unije sindikata.

USSCG je, kako navode, u saznanju da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao drugostepeni organ, počelo da izdaje rješenja kojim se odbijaju žalbe podnijete od korisnica na rješenja socijalnih centara o umanjenju njihove doživotne naknade.

“Zato USSCG poziva sve subjekte koji su se prethodnih mjeseci borili za zaštitu ovog stečenog prava, da preko svojih pravnih eksperata sačine jednobraznu tužbu sa kojom će se sve zainteresovane korisnice ovog prava upustiti u upravni postupak koji će se najvjerovatnije okončati pred Evropskim sudom za ljudska prava”, kažu oni.