Mladi Nikšića

Centar za romske inicijative (CRI) iz Nikšića u saradnji sa CARE International Balkans organizuje predstavljanje žena socijalnih preduzetnica sa područja Nikšića, ponedjeljak, u prostorijama Hotela Yugoslavia, sa početkom u 12 časova. 

“Cilj prezentacije je predstaviti primjer uspješnih žena (socijalnih) preduzetnica, svim stranama uključenim u ekonomski razvoj opštine Nikšić, lokalnim akterima, drugim potencijalnim ženama preduzetnicama, zainteresovanoj javnosti, čime će se povećati svijest o značaju i potencijalu uključivanja žena u ekonomiju kao i njihovog angažmana u socijalnom preduzetništvu”, piše u saopštenju.
Organizatori su najavili i učešće dvije žene preduzetnice koje dolaze iz ruralnog područja opštine Nikšić, u kojem imaju razvijene male poljoprivredne biznise. One će, kako najavljuju, govoriti o svojim dosadašnjim iskustvima, dobrim praksama, preprekama na koje su nailazile, te željama i potrebama za dalji razvoj svojih biznisa.
“Prezentaciji će prisustvovati predstavnici opštinskih vlasti, lokalnih NVO-a i predstavnici medija. Promovisanje je organizovano u sklopu dva projekta “Socijalno preduzetništvo: Korak prema nezavisnosti“, koji finansira Evropska unija i “Socijalno uključenje kroz ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori” uz finansijsku podršku Austrijske razvojne Kooperacije i OAK fondacije”, piše u saopštenju.