Oštećenja koja se nalaze u Trebješkoj ulici, kod rampe u blizini zgrade bivše Željezare, sada “Tosčelika” nijesu još sanirana, ali iz Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj planiraju sanacije u naredna nekolika dana.

„Za sada čekamo da nastavimo započete radove, ali bi ovih dana radovi trebali da se završe. Već je bilo početo obilaznicom i po gradu, a u ovih nekoliko dana planiramo da saniramo sve udarne rupe“, kaže službenik Sekretarijata Milinko Đurović.

Kako on kaže, ne planira se samo sanacija jedne ulice, već će se generalno raditi na sanaciji svih velikih rupa na Nikšićkim putevima.

Što se tiče novogodišnjih ukrasa u Vučedolskoj ulici, iz Sekretarijata se ovim poslom ne bave, pa nismo mogli dobiti dalji komentar o njihovom uklanjanju.