Cijene usluga međumjesnih poziva Crnogorskog Telekom-a od 15.12.2015. godine će biti niže za 10%, cijene usluga poziva ka mobilnim mrežama za 30% i cijene usluga međunarodnih poziva ka svim zonama za 10%, prema odluci Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Cijene usluga pristupa internetu putem ADSL-a će biti niže za 15% kod svih ADSL paketa. Crnogorski Telekom je najavio sniženje cijena Extra trio paketa kojim će biti konkurentan cijenama triple play usluga Mtel-a i kablovskih operatora.

Rješenje o sniženju cijena elektronskih komunikacionih usluga Crnogorskog Telekom-a koje je donijela Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost stupiće na snagu 15. decembra ove godine.

Crnogorski Telekom je implementirao troškovni model po Metodologiji Agencije za troškovno i odvojeno računovodstvo iz kojeg proizilazi potreba sniženja cijena usluga.

Pored navedenih smanjenja cijena maloprodajnih usluga Crnogorski Telekom će sniziti i veleprodajne cijene pristupa internetu za 30 %, čime će se stvoriti povoljniji uslovi za ulazak drugih operatora koji bi pružali usluge pristupa internetu na tržištu Crne Gore.