Mladi Nikšića

Sistemski odgovor nadležnih institucija neophodan je za problem vršnjačkog nasilja i bilo bi potrebno ponovno uvesti školskog policajca i adekvatne programe prevencije, smatraju u Uniji srednjoškolaca a prenosi Antena M.

 

Iz UŠ podsjećaju da je tokom prvog polugodišta školske 2016/17. godine zabilježeno više zabrinjavajućih slučajeva vršnjačkog nasilja u školama i školskom okruženju, dok je, sa druge strane, znatan broj nemilih slučajeva zabilježen kamerama i objavljen na društvenim mrežama.

“UŠ smatra da je na ovaj problem potreban sistemski odgovor od strane uprave škola, stručnih službi, učeničkih parlamenata, Ministarstva prosvjete, Uprave policije. Unija je tokom 2016. predlagala ponovno uvođenje školskog policajca, a nevladina organizacija Juventas uvođenje adekvatnih programa prevencije”, navodi se u saopštenju.

UŠ i NVO Juventas, obratili su se rukovodiocima svih srednjih škola u Crnoj Gori, kako bi dobili odgovor na pitanja na koji način se registruju slučajevi nasilja u školama, kao i kako škola postupa u tim situacijama.

“Uzimajući u obzir ulogu institucija koje za cilj imaju razvoj i poboljšanje obrazovanja, poput Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore, slična pitanja uputili smo i predstavnicima ovih institucija”, dodaju u saopštenju.

Oni su naveli da će, nakon što dobiju informacije od predstavnika institucija i srednjih škola koje se tiču broja evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja i načina prevencije, upoznati javnost sa rezultatima na nivou države.