Univerzitet Crne Gore raspisao je danas konkurs za izbor dekana Filološkog fakulteta u Nikšiću, a pored toga i na Pravnom, Medicinskom, Elektrotehničkom, Građevinskom, Biotehničkom.

Pravo učešća imaju lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem, koji su u radnom odnosu u organizacionoj jedinici gdje konkurišu.

Pored prijave, podnose se dokazi o ispunjavanju uslova i program razvoja organizacione jedinice.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana.