Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Duško Bjelica, dekan

Na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kojom je predsjedavala predsjednica UO UCG prof. dr Rajka Glušica, nije podržan prijedlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje da se za dekana ovog fakulteta izabere prof. dr Duško Bjelica, za mandatni period 2021-2024. godine.

Kandidatura profesora Bjelice nije dobila potrebnu većinu glasova ukupnog broja članova UO UCG, a vršilac funkcije rektora prof. dr Vladimir Božović je dao negativno mišljenje uz obrazloženje koje se odnosi na raniji rad profesora Bjelice na mjestu dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i predsjednika Upravnog odbora UCG.
Na ovo mišljenje, članovima Upravnog odbora dostavljen je prigovor koji potpisuju zaposleni Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i predstavnici studenata, kao i odgovor profesora Bjelice.
S obzirom na to da mandat aktuelnom dekanu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prof. dr Stevu Popoviću ističe 27. juna 2021. godine, a pri činjenici da izbor kandidata za dekana po konkursu nije izvršen, Upravni odbor je odredio da poslove vršioca funkcije dekana, do izbora dekana, obavlja prof. dr Rašid Hadžić.
Rukovodeći se razlozima iz mišljenja vršioca funkcije rektora o kandidaturi profesora Bjelice za dekana, Upravni odbor je većinom glasova, ukupnog broja članova, zaključio da postoje uslovi za pokretanje postupka za razrješenje profesora Bjelice kao člana UO UCG, saglasno odredbama člana 28 Statuta UCG.
Upravni odbor je istovremeno formirao i Komisiju za ispitivanje ispunjenosti uslova za razrješenje i odredio rok za dostavljanje izvještaja Upravnom odboru UCG.