Carina

Uprava carina je u decembru naplatila neto 55,7 miliona eura prihoda, od čega se najviše odnosilo na porez na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu, prenosi agencija Mina.

Od ukupno naplaćenih prihoda u decembru, na PDV pri uvozu se odnosilo 38,5 miliona eura.
Prema podacima objavljenim na sajtu Uprave carina, ukupni prihodi po osnovu akciza iznosili su 15,04 miliona, od poreza na kafu naplaćeno je 173,93 hiljade, od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije 1,98 miliona, dok se na ostale prihode odnosilo 7,9 hiljada eura.

Iz Uprave carina je objašnjeno da je u decembru naplaćeno 56,78 miliona eura, ali da je bilo carinskih povraćaja sredstava u iznosu od 26,46 hiljada eura i akciznih u iznosu od 1,05 miliona.

U strukturi naplaćenih akciza najviše je zastupljena akciza na mineralna ulja, njihove derivate i supstitute sa 62,67 odsto, zatim na duvanske proizvode 27,08 odsto, na alkohol i alkoholna pića 7,61 odsto i na gaziranu vodu 2,64 odsto.
Ostale prihode, kako je objašnjeno, između ostalih, čine primici po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina.