Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je objavio da će upis ljetnjeg semestra početi od 01.02. do 08.02.2016. godine. Za upis je potreban index i potvrda o uplati dijela iznosa školarine za ljetnji semestar. Napomena: Studenti koji nijesu regulisali svoje obaveze iz zimskog semestra neće moći upisati ljetnji semestar.