U Uniji poslodavaca Crne Gore (UPCG) smatraju da program ekonomskog državljanstva, koji ističe krajem godine, treba što hitnije reformisati i omogućiti njegov nastavak u formatu koji će počivati na jasnim i precizno definisanim okvirima i punoj transparentnosti svih procedura, kao i ishoda pokrenutih postupaka.

Kako ističu u saopštenju, i pored brojnih benefita (ekonomskih i finansijskih) koji program ekonomskog državljanstva može donijeti Crnoj Gori, očekivanja po osnovu njegove realizacije u prethodnom periodu nijesu ispunjena.
“UPCG poziva nadležne da u što kraćem roku naprave detaljnu analizu stanja i efekata dosadašnje primjene i usvoje rješenja koja omogućavaju da postupak sticanja ekonomskog državljanstva ni u jednom dijelu ne odstupa, već isključivo prati i podstiče uspješnost procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Ovo podrazumijeva usvajanje odluka koje sadrže i određene pooštrene uslove i pravila, te jasno definišu nadležnosti, odgovornosti, rokove i procedure, kao i kaznene odredbe za eventualne propuste u postupanjima”, napominju u UPCG.
Praksa drugih zemalja, dodaju, pokazuje da je program dodjele ekonomskog državljanstva značajan instrument privlačenja direktnih stranih investicija koje mogu poboljšati finansijsku situaciju i unaprijediti ekonomsku snagu zemlje, posebno u dijelu likvidnosti, razvojnih i inovativnih kapaciteta i konkurentnosti ukupne privrede.
“UPCG pozdravlja inicijativu Vlade po pitanju najavljenih izmjena postojećeg programa, uz ocjenu da iste treba koncipirati tako da budu javne, transparentne i u duhu potreba i strateških opredjeljenja ekonomskog razvoja Crne Gore. Za bilo kakva strana ulaganja u Crnu Goru važan preduslov su poreske i druge olakšice koje se odnose na davanja na nacionalnom i lokalnom nivou. Takođe, donošenje odluke o investiranju zavisi i od stepena pravne sigurnosti, efikasnosti administracije (posebno na lokalnom nivou), konkurentnosti privrede i biznis barijera, kupovne moći stanovništva i slično. Sve navedeno elementi su koji potencijalnom investitoru služe kao reper za procjenu isplativosti planiranih ulaganja, a državi kao orjentir u postupcima provjere njihove pouzdanosti i usvajanja eventualne odluke o otpočinjanju saradnje”, navodi se u saopštenju.
Kako dodaju, prilikom preciziranja budućeg okvira za sticanje ekonomskog državljanstva treba voditi računa i o tome da se ulazak stranih kompanija na naše tržište ne smije omogućiti po svaku cijenu, već uz strogo poštovanje mjera provjere i kontrole, a u cilju zaštite domaćih kompanija i očuvanje njihove konkurentnosti. To znači da država istovremeno mora obavljati i ulogu zaštitnika domaćih privrednika i ulogu snažnog kontrolora potencijalnih stranih investitora.