Uprava policije (UP) saopštila je da je u periodu od 2019. do 2023. godine registrovala 1.710 maloljetnih počinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori.

Pojasnili su da je najveći broj izvršenih krivičnih djela od strane maloljetnika iz oblasti imovinskog kriminaliteta – više od 50% od ukupnog broja.

“Službenici Uprave policije kontinuirano prate i analiziraju stanje kretanja kriminaliteta na svim nivoima, u cilju stvaranja povoljnog bezbjednosnog ambijenta”, poručili su iz policije.

Pojasnili su da je jedan od važnih društvenih izazova, koji je, kako kažu, u primarnom fokusu djelovanja organa za spovođenje zakona i generalne prevencije i problem maloljetničke delinkvencije, a posebno imajući u vidu se, kako su kazali, radi o ranjivoj grupi – maloljetnika i djece.

“Tokom 2023. godine registrovano je 313 počinilaca, 2022. godine 306, 2021. godine 354, 2020. godine 346, a 2019. godine 391 počinilac. U prosjeku, preko 340 maloljetnika godišnje počini neko od krivičnih djela”, dodali su iz UP-a.

Naglasili su da je u starosnoj strukturi evidentirano da se u više od 50% slučajeva radi o starijim maloljetnicima počiniocima krivičnih djela (od 16 do 18 godina), a rodna struktura ukazuje da su u više od 90% slučajeva izvršioci krivičnih djela muška lica.

Iz policije su pojasnili da mnogi faktori utiču na razvoj maloljetničke delinkvencije, poput, kako su naveli, emocionalnih karakteristika, disfunkcionalne porodice, nedostataka u obrazovanom sistemu, različitih socijalnih faktora, u novije vrijeme i negativnih uticaja društvenih mreža, i dr.

“Prevencija maloljetničke delinkvencije usmjerena je na blagovremeno prepoznavanje faktora rizika kriminaliteta, a što zahtijeva multidisciplinaran pristup, uključujući porodicu, školu, nadležne stručne službe, medije, nevladin sektor, sportske kolektive, i druga udruženja i subjekte”, kazali su iz policije.

Oni su pojasnili da službenici UP u odnosu na ovu kategoriju lica, uvažavajući, kako kažu, njihovu starosonu dob i ranjivost, preduzimaju u kontinuitetu preventivne aktivnosti usmjerene na otklanjanje uzroka ili smanjenje njihovog dejstva.