Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore danas je odlučeno da se pokrene postupak izbora rektora.

“Konkurs za izbor rektora objavljuje se u Biltenu Univerziteta Crne Gore (UCG) i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori. Prijave na konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori”, saopštio je predsjednik Upravnog odbora Duško Bjelica.

Mandat aktuelnom rektoru Radmili Vojvodić, ističe 20. avgusta, prenosi Radio Televizija Crne Gore.

“Na sjednici Upravnog odbora donešena je odluka o pokretanju postupka za izbor dekana Filozofskog fakulteta i o izboru direktora Instituta za biologiju mora za mandatni period od 2017. do 2020. godine. Za direktora Instituta izabran je dr Mirko Đurović, naučni saradnik u toj instituciji i dosadašnji direktor”, saopštili su iz UCG.