Unija slobodnih sindikata, mere, međugradski saobraćaj
Unija slobodnih sindikata (USSCG) dostavila je inicijativu Vladi i Skupštini da po hitnom postupku predlože i donesu izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).
Inicijativa je da se, po hitnom postupku, na sjednicama Vlade i Skupštine usvoje izmjene i dopune člana 17 Zakona o PIO, sa predlogom da iste glase da osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 64 godine (muškarac i žena) i najmanje 15 godina staža osiguranja.
USSCG je inicijative podnijela u cilju prevazilaženja stanja izazvanog, kako su rekli, nesavjesnom i neodgovornom odlukom Ustavnog suda.
USSCG je takođe predsjedniku Skupštine i svim poslaničkim klubovima podnijela inicijativu za razrješenje sudija Ustavnog suda, koji su svojim stavom doprinijeli donošenju sporne odluke Ustavnog suda.
Ustavni sud ukinuo je nedavno član zakona kojim se pravo na starosnu penziju stiče kada osiguranik muškarac navrši 66 godina i žena 64 godine, te najmanje po 15 godina staža osiguranja, tako da bi sada jedini uslov za sticanje penzije ostao punih 40 godina staža osiguranja.
Ustavni sud je odlukom naložio Vladi da u roku od 30 dana donese novi tekst zakona, koji mora biti u skladu sa ocjenom suda da žene ne smiju biti pozitivno diskriminisane u odnosu na muškarce.
Tim novim predlogom, Vlada bi mogla da vrati rješenje da se u penziju ide i sa minimum 15 godina staža, ali da muškarci i žene budu ravnopravni po broju potrebnih godina života, ili da navede drugačije obrazloženje zašto žene treba da imaju privilegovaniji status.
Tim novim predlogom, Vlada bi mogla da vrati rješenje da se u penziju ide i sa minimum 15 godina staža, ali da muškarci i žene budu ravnopravni po broju potrebnih godina života, ili da navede drugačije obrazloženje zašto žene treba da imaju privilegovaniji status.
Izvor: Dan