Ustavni sud utvrdio je danas da Uredba o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, koju je donijela Vlada Crne Gore, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

„Uredba prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke u Službenom listu Crne Gore i odbacuje se zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji obračuna naknade na osnovu osporene Uredbe”, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Vlada Crne Gore je u aprilu uvela naknade na maloprodajne cijene goriva od sedam centi po litru zbog otplate kredita za autoput Bar-Boljare i finansiranja reprezentativnog sporta.

M.M.