Nikšićko studentsko udruženje “Virtus”, koje su oformili studenti psihologije sa Filozofskog fakulteta, pripremaju još jedne veoma zanimljivu temu o pravima LGBTQ, koju će obrađivati 22. marta u 14 časova.

Fokus rasprave biće njihov prvi doživljaj kad saznaju za svoje opredjeljenje, kad drugi saznaju i kad postanu svjesni svoje seksualne opredijeljenosti.

“Pored ovih aktivnosi organizujemo i SPSS radionicu koja se organizuje svake subote u salu za informatiku na fakultete. SPSS je program koji se koristi za statističku analizu i njegovo poznavanje je ključno za uspješno i kvalitetno istraživanje. Na ovaj način mi želimo da pomognemo studentima da kad dođu na diplomskom ispitu mogu sami da rade na obradi podataka, a ne da plaćaju drugom. Nema istraživačkog rada ni nauke i psihologije bez poznavanja statistike i rada na SPSS programu. Studenti su zainteresovani za radionice, a mogu nam se priključiti i ostali studenti koji žele da nauče ovaj program“, kazala je članica “Virtusa“ Anđela Simonović za portal “Mladi Nikšića”.

 

Tvrdi da je u najavi je projekat za djecu žrtve nasilja u saradniji sa Crnogorskim ženskim lobijem i “Centrom za ženska prava”, a riječ je o psihološkoj podrški žrtvama nasilja. To rade studenti psihologije u paru koji će proći obuku kod profesorice kliničke psihologije Vesne Milović, ovaj projekat bi trebao da se realizuje za mjesec dana, ako ne onda će se realizovati u septembru.

“Čekamo odgovor od MUP-a za istraživanje sa policajcima na nivou cijele Crne Gore, koje se odnosi na njihove crte lica u cilju pružanja eventualne psihološke podrške, jer je riječ o ljudima koji rade veoma stresan posao. Formirali smo projektni istraživački tim koji bi radio, i sad samo čekamo odobrenje MUP-a da počnemo sa istraživanjem”, kazala je Anđela.

Planirani su eksperimenti sa studentima, radionice kao i prepoznavanje emotivnih problema kod djece.

“Trudimo se da što više radimo ekperimente i koliko je u našoj mogućnosti, pošto na fakultetu nema opremljene labarotorija za psihologiju, iako nam je poterbna. Tako da se nadamo da će se i to realizovati u skorijoj budućnost. A sad se trudimo da koristimo i da radimo sa onim šta nam je dostupno”, kazala je Simonović.
“Virtus“trenutno broji oko 40 studenata, od kojih 20 aktivno učestvuje u realizovanju i kreiranju programa.