Odluka Fonda za zdravstveno osiguranje o ukidanju izdavanja ljekova na recept u privatnim apotekama nezakonita je, smatraju u Udruženju privatnih apoteka. Oni su ocijenili da je priča o uštedama po tom osnovu “netačna i licemjerna”.

Iz Fonda su poručili da bi se milionske uštede mogle napraviti kada bi građani Crne Gore prestali da plaćaju ljekove po najvišoj cijeni u odnosu na sve države Balkana. Udruženje privatnih apoteka tvrdi da je ta odluka suprotna odluci Vlade Crne Gore od 7. i 8. marta 2014.

“Na osnovu ove, reformske odluke Vlade, privatne apoteke su uložile ogromna sredstva u svoju mrežu (investicije u opremu, softvere, zapošljavanje obučenog kadra, zalihe ljekova), kako bi ispunile obaveze iz ugovora sa Fondom i zadovoljile zahtjeve korisnika, odnosno osiguranika koji su najviše profitirali iz ovoga procesa”, navodi se u saopštenju Udruženja privatnih apoteka.

Oni su ukazali da su poslije dugogodišnjih problema, prvi put osiguranici mogli da dođu do ljekova bez čekanja i stalnih nestašica.

Prema njihovim riječima, Fond je takvu odluku donio na preporuku Ministarstva zdravlja, čime to ministarstvo poništave odluke Vlade čiji je dio.

“Ova odluka je protivustavna, jer narušava principe jednakosti privatnog i društvenog vlasništva i školski je primjer diskriminacije koju sprovodi jedan državni organ”, dodaje se u saopštenju.

Iz Udruženja smatraju da građani treba da znaju da je u ovoj godini Fond rasporedio iznos od 17,5 miliona EUR, tako da je za 44 državne apoteke opredijeljeno oko 14 miliona.

“Za 107 privatnih apoteka izdvojeno je svega 3,6 miliona, što je još jedan vid diskriminacije privatnog sektora u odnosu na državni, i predstavlja kršenje Zakona o zaštiti konkurencije Crne Gore, kao i EU propisa koje je država Crna Gora zaključila sa EK”, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja su ukazali da na smanjenje ili povećanje potrošnje ljekova izdatih na recept ne mogu da utiču apoteke.

U saopštenju se navodi da je cijena ljekova ista i u privatnim i u državnim apotekama, a da Fond plaća za recept isti iznos i jednima i drugima.

“Na ime tih troškova, ove godine je privatnim apotekama plaćeno 900 hiljada EUR za 107 apoteka, a preko tri miliona za 44 apoteke u državnom vlasništvu, kojima je dodatno plaćeno još preko četiri miliona za plate i troškove, pa je jasno da osiguranike Crne Gore lijek košta skuplje u državnoj apoteci nego u privatnoj”, rekli su iz Udruženja privatnih apoteka.

Prema njihovim riječima, objašnjenja koja su dobili od Fonda su netačna i da je vjerovatnije da se tom odlukom pokušava očuvati monopolska pozicija jednog državnog farmako-mastodonta.