Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine 5.juna učiteljica škole ‘’Mileva Lajović’’ , Ljiljana Nikolić prisustvovala je Panel diskusiji: Saradnja državnih institucija i civilnog sektora u cilju zaštite životne sredine, u organizaciji Sekretarijata za investicije i projekte u saradnji sa Sekretarijatom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Članovi Ekološke sekcije,sa nastavnicom Marijom Krulanović i vršnjacima iz drugih osnovnih škola učestvovali su u akciji čišćenja brda Trebjesa.

Ekološku akciju podržali su Opština Nikšić,Komunalno preduzeće,NVO Ozon i druge nevladine organizacije.