univerzitet crne gore

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je, na danas održanoj sjednici, na prijedlog Senata UCG, usvojio Odluku kojom se za upis studenata u I godinu osnovnih studija predviđa 3.501 mjesto i za upis na dvogodišnje master studije 1.995 mjesta, za studijsku 2020/2021. godinu.

“Konačnu odluku o broju studenata, u postupku davanja saglasnosti za raspisivanje Konkusa za upis na osnovne studije, donijeće Vlada Crne Gore“, kazao je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.
Prema njegovim riječima, broj za upis, po prijedlozima vijeća 19 fakulteta, i za osnovne i za master studije, kreće se u u okviru prošlogodišnjeg i u skladu je sa rješenjem Ministarstva prosvjete kojim je određen maksimalan broj studenata za upis.
“Prilikom predlaganja, Senat se rukovodio standardima kvaliteta nastave, i opravdanosti sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori u skladu sa analizom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao i iskazanim interesovanjem kandidata za upis“, istakao je predsjednik Bjelica.
Prijedlog broja studenata za upis na osnovne studije u 2020/21. godini na 19 fakulteta je sljedeći:
Arhitektonski fakultet 60, Biotehnički 155, Ekonomski 390, Elektrotehnički 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 40, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 180, Filološki fakultet 355, Filozofski fakultet 305, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet 200, Medicinski 200, Metalurško-tehnološki 115, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet Kotor 260, Pravni fakultet 240 i Prirodno-matematički fakultet 230.
Kada je riječ o prijedlogu broja studenata za master studije, u 2020/21. godini, na fakultetima koji imaju master studije je sljedeći:
Biotehnički 85, Ekonomski 110, Elektrotehnički 300, Fakultet dramskih umjetnosti 32, Fakultet likovnih umjetnosti 27, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 30, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 300, Filozofski fakultet 165, Građevinski fakultet 120, Mašinski fakultet 160, Metalurško-tehnološki 90, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet Kotor 90, Pravni fakultet 80 i Prirodno-matematički fakultet 80.
Predlog broja studenata po studijskim programima u okviru organizacionih jedinica za osnovne i master studije dosupan je u:
Izvor: UCG