osoba sa invaliditetom

Univerzitet Crne Gore pozdravio je organizovanje okruglog stola Zaštita i zdravlje na radu osoba s invaliditetom, kao i sve slične inicijative kojima se podstiču prava osoba s invaliditetom i suštinski iniciraju promjene i uslove za bolji položaj u društvu.

Okrugli sto je održan u petak, 26. juna 2020. godine, u okviru projekta OSIguraj uslove sebi! od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, a uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Na Okruglom stolu je, u ime Univerziteta Crne Gore, učestvovala prof. dr Tatijana Dlabač koja je bila rukovodilac Erasmus+ projekta „Prelaz studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” (akronim: Trans2Work) od 2015. do 2018. godine.

Na okruglom stolu je konstatovano da iako zakonski okvir načelno garantuje posebnu zaštitu na radu zaposlenih osoba s invaliditetom (OSI), nedostaju posebno propisane mjere i aktivnosti u praksi koje će osigurati da zaštita i zdravlje na radu uvijek budu neizostavni segment rada svake osobe s invaliditetom.

Izvršna direktorica Udruženja, Marina Vujačić, kazala je da su u Crnoj Gori nepristupačna brojna radna mjesta i okruženja, neprilagođeni procesi i uslovi rada, a kod poslodavaca ne postoje razvijene adekvatne mjere i procedure zaštite i zdravlja na radu kada su u pitanju osobe s invaliditetom.

Često slušamo, istakla je ona, o preprekama ili nemogućnostima pristupa zapošljavanju, odnosno konkretnom radnom mjestu, ali rijetko slušamo o uslovima na radnim mjestima, dostojanstvenom radu, i ishodima zapošljavanja.

Izvor: UCG