Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojio novi Poslovnik o radu, a donijeta je odluka o usvajanju reformisane strukture osnovnog i master programa, Medijske studije i novinarstvo, na Fakultetu političkih nauka, usaglašene sa Univerzitetom u Ljubljani.

Kao i prethodne godine, Upravni odbor je, na predlog Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, donio odluku o oslobađanju plaćanja školarine za osobe sa invaliditetom, shodno Zakonu o visokom obrazovanju.

Na predlog rektora, Upravni odbor je odlučio da se Univerzitet Crne Gore, preko svojih organizacionih jedinica, uključi i ove godine u program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji realizuje Vlada Crne Gore (četvrti ciklus Programa).

Tu mogućnost će preko Univerziteta Crne Gore moći da iskoristi 110 svršenih visokoškolaca, rekao je prof. dr Duško Bjelica, predsjednik Upravnog odbora, nakon sjednice.