U okviru Programa karijerne orijentacije učenika, u utorak, 1. marta 2022. godine učenici IX razreda, ukupno 45 učenika upoznali su se sa temom Karijerna orijentacija učenika u osnovnim i srednjim školama.

Sa ciljem da se učenici motivišu, podrže i osnaže u odlučivanju izbora buduće srednje škole, održano je predavanje i prikazana je prezentacija.
Kroz interaktivan pristup kod učenika, pokrenut je proces samospoznaje, jer samo osluškivanjem sebe i preispitivanjem svojih potencijala učenici će doći do ispravnog puta, tj. do izbora škole.
Učenici su se upoznali sa vrstama zanimanja, sa uslovima koje treba da ispunjavaju i prije svega da prepoznaju svoje sposobnosti, interesovanja i vrijednosti. Sprovedena je anketa koja se odnosila na izbor buduće škole.
Pedagoškinja je realizovala aktivnosti sa učenicima i poslala poruku da je odabir srednje škole jedna od najvažnijih odluka koju treba donijeti i da je važno da se u životu bave onim što vole.