Predavanje o štetnosti opojnih supstanci za učenike starijih razreda i pravilima ponašanja u saobraćaju za učenike nižih razreda škole Bogdan Kotlica iz Šavnika. Predavanje je organizovano u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i Upravom policije.