Učenici OŠ ,, Ivan Vušović '' obilježili dane Dragana Radulovića

U susret manifestaciji “Dani Dragana Radulovića”, na času CSBH jezika i književnosti, učenici šestog i osmog razreda OŠ “Ivan Vušović ”, uz podršku profesorica Andriane Lukovac, obilježili su ove dane, podsjećajući se ko je bio Dragan Radulović.

“Vječiti dječak, veliki čovjek, prijatelj svakog djeteta, sve to je on…naš Dragan”, kazala je profesorica.
Ucenici su uživali slušajući o životu i djelu jednog od najvećih crnogorskih pjesnika koji je uspio da pokaže da u junačkoj, guslarskoj i epskoj Crnoj Gori, ima jedno dijete i duša djeteta koja nikada nije porasla.
Učenici su imali priliku da upoznaju njegovu porodicu, prijatelje i kolege, koje su često govorile da je on “čika Jova Zmaj Crne Gore”. Tako malo dijete od pjesnika, a tako ogromna veličina od čovjeka. Iako je ostao mali, Dragan je izrastao u simbol djetinjstva.
Ovaj čas poslužiće kao motivacija učenicima za učešće na konkursu “Dijete je čovjek važan ” u sklopu manifestacije “Dani Dragana Radulovića “.