Klub vršnjačke podrške u prevenciji nasilja osnovan je u okviru Tima za prevenciju i postupanje u slučaju pojave nasilja. Čine ga sljedeći učenici: Jovana Milović, Danijela Medenica i Andrea Okiljević (IX-2), Ksenija Albijanić i Miljana Šarović (IX-4), Andrea Damjanović (VIII-4), Aleksa Radović, Lana Fuštić, Tatjana Kovačević, Iva Šapurić i Luka Mićanović (VI-3). Oni su kreatori i realizatori nekoliko sjajnih radionica sa temom prevencije nasilja, uz podršku i superviziju psihologa Biljane Mrkaić. Tokom ove školske godine realizovali su veliki broj radionica sa učenicima trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda, promovišući značaj i potrebu mirnog rješavanja problema, ali i upoznajući svoje mlađe drugare sa opasnostima koje vrebaju na društvenim mrežama.