Gimnazijalke Milena Kosović i Sara Radulović osmislile su jednu od kampanja usmjerenu na prevenciju sajber nasilja.

 

U okviru projekta: Šta (ni)je sajber nasilje? podržanog u okviru Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkan, nikšićki srednjoškolci/ke kreirali su kampanje usmjerene na prevenciju ovog vida nasilja.

 

Uz mentorsku podršku kreiran je logo, posteri i video.

Pomoć u prevođenju ideje u video pružili su: Jovan Strunjaš, Mišo Vukotić, Ana-Marija Joković, Lana Knežević, Matija Radulović i Danilo Vorotović, takođe učenici/ce Gimnazije “Stojan Cerović”.

Sajber nasilje