Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta su saopštili da je u toku postupak za izbor direktora u oko 150 obrazovnih ustanova po osnovu javnih konkursa.

Iz Sindikata prosvjete, s druge strane, upozoravaju za da je moguće kršenje odredbi Zakona o radu u vezi poštovanja roka od 45 dana za izbor direktora nakon objavljenog konkursa.
Ministarstvo je u julu imenovalo vršioce dužnosti u svim obrazovnim ustanovama, koje su bile dužne da u roku od pola godine raspišu konkurse za imenovanje direktora. Umjesto imenovanja direktora na period od četiri godine po konkursu, ministarstvo je sredinom januara produžilo v.d. mandate sadašnjim čelnicima, a u jednom broju škola imenovala nove vršioce dužnosti. U sindikatu smatraju da je to izazvalo konfuziju i da ni oni ne znaju o čemu se precizno radi.
Preko 200 direktora škola i vrtića smijenjeno je sredinom jula nakon što im je mandat istakao po sili izmijenjenog Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Većina bivših direktora škola i vrtića tužilo je ministarstvo zbog neosnovane smjene.
“U toku je postupak za izbor direktora po osnovu javnih konkursa. Odluka koja se donese nakon okončanog postupka podrazumijeva imenovanje direktora na mandat od četiri godine. Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju je predviđeno da ministarstvo može da traži mišljenje nastavničkog vijeća, dok nastavničko vijeće može da da mišljenje u roku od 15 dana. Dakle, traženje, odnosno davanje mišljenja ne predstavlja obavezu ni za ministarstvo niti za nastavničko vijeće. Međutim, ministarstvo od nastavničkog vijeća svih škola traži mišljenje iako ono nije obavezujuće”, ističu iz Ministarstva Danu.
Predsjednik Gradskog odbora Sindikata prosvjete Jovan Drašković ocijenio je za Dan da žele da se konačno završi izbor direktora i da nastavnici aktivno učestvuju.
“Procedura za izbor direktora nije odrađena tokom šest mjeseci mandata vršilaca dužnosti, pa su im produžili v.d. mandate. Sada oni rade na izboru direktora. Izmjenom zakona iz maja prošle godine predviđeno je i izjašnjavanje nastavničkog vijeća, ali je taj stav zakona nedorečen i nije ono za šta se sindikat zalaže. Mi ne želimo izjašnjavanje vijeća forme radi, već aktivno učešće u izboru najkvalitetnijeg od prijavljenih kandidata. U vezi sa trenutnom procedurom za izbor direktora ukazali smo ministarstvu i na moguće kršenje odredbi Zakona o radu u vezi poštovanja roka za izbor, nakon objavljenog konkursa. U slučaju kršenja roka po konkurs od 45 dana možemo imati dodatni problem. To može biti povod za tužbe kandidata koji ne budu izabrani u tom periodu”, ističe Drašković.
Potredsjednica Sindikata prosvjete Stanka Vukčević kazala je za Dan da je imaju konfuznu situaciju kada je u pitanju izbor direktora. Ona navodi da su ustanove, ukoliko se ne izabere direktor u roku do 45 dana od raspisivanja konkursa, dužne da raspišu novi konkurs.
“Odluka po konkursu se mora donijeti u roku od 45 dana od raspisivanja, ako konkursi nijesu riješeni u tom periodu moraju se raspisati novi. V.d. direktora su raspisali konkurse još prije Nove godine i mislim da je velikom broju škola taj rok od 45 dana istekao. Ne znamo da li se oni sada ponovo biraju jer se na konkurs niko nije javio i niko nije postavljen. Nastavnička vijeća se izjašnjavaju o predloženim kandidatima, na primjer, u mojoj Trgovinskoj školi kolege su se izjašnjavale prije dva dana o dva kandidata koja su se prijavila”, kazala je Vukčevićeva.