Društvo mladih ekologa u okviru projekta Eko park Blace – čistije, ljepše, korisnije, koji je finansijski podržan na konkursu Pivare „Trebjesa“ DOO, realizuje petu i šestu fazu projekta – prenosi CDM.
Kako se navodi u saopštenju, kampanjom o reciklaži i otvaranjem konkursa na temu pravljenja korisnih predmeta od reciklažnih materijala, koja je dio pete faze, do sada su dobili 15 kreativnih predmeta koji su napravljeni od papira.

Svrha konkursa je promovisanje ponovne upotrebe već korišćenih materijala i u narednom periodu očekuju da će im pristići i predmeti koji su pravljeni od drugih reciklažnih materijala.

Konačnu odluku o izboru najefektivnijeg izrađenog predmeta od otpada donijeće stručni žiri a planirano je da se najzanimljiviji predmeti promovišu tako što će se od njih napraviti izložba na kojoj će biti uručene diplome najboljima.

Inicijativa da se Studenačke glavice i Blace stave pod zaštitu je dio šeste faze i trenutno prikupljamo potpise zainteresovanih građana.

Kampanja je naišla na odziv iznad očekivanja i do sada je ovu našu inicijativu podržalo 500 građana.

Ovu inicijativu osim brojnih građana i volontera koji rade na terenu su podržali i Savez izviđača Crne Gore, Caffe bar Propaganda i NVO Alfa centar.

Kampanja prikupljanja potpisa je planirana da traje do kraja januara, ali će zbog velikog interesovanja biti produžena do sredine februara. Nakon toga ćemo organizovati sastanak i inicijativu predati nadležnom organu lokalne uprave.

Uzvišenje Studenačke glavice se nalazi u centralnom dijelu Nikšićkog polja i zauzima površinu od 270 hektara.

Izdvaja se lokalitet Blace, kao tipično malo kraško polje sa izvorima i ponorima. Studenačke glavice karakteriše veliko bogastvo raznovrsne flore i faune uz prisustvo endemičnih vrsta. Ovaj lokalitet nije dovoljno istražen i izučen i potrebno je i u tom smjeru uraditi aktivnosti.