Nagrada Iska

Otvoren je konkurs “Komune” za dodjelu godišnje nagrade do 20. marta. Od strane odbora za program Komuna časopisa za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore, donijeta je odluka o otvaranju konkursa za dodjelu Godišnje nagrade za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore.

Nagrada “Komuna”, kako pojašnjavaju u saopštenju časopisa, dodjeljuje se instituciji i pojedincu za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore u minulom periodu.
“Predlagači nagrade mogu biti nacionalne i opštinske institucije iz oblasti kulture, akademsko-naučne institucije čiji je program i sadržaj rada oblast kulture i identiteta Crne Gore, nevladine organizacije iz oblasti kulture ili grupa građana i pojedinci. Prijedlog za nagradu potrebno je da sadrži podatke-biografiju o instituciji ili pojedincu, opis djelatnosti rada, referentan za oblast predviđene nagrade, obrazloženje prijedloga (konkretan značaj za očuvanje identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore). Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni žiri za dodjelu nagrade u sastavu: Dragan Mitov Đurović ( predsjednik) i Darko Drljević i Braho Adrović ( članovi)”, navode u saopštenju.
Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na facebok stranici časopisa Komuna https://www.facebook.com/casopis.komuna i u medijima.
Konkursni prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi na mail adresu: casopis.komun@gmail.com sa naznakom Konkurs za nagradu Komun@ najkasnije do 20.marta 2024. godine.
Izvor: RTCG