Radionica o “Značaju emocionalne inteligencije”, održana je u utorak, 07. novembra, u prostorijama Srednje stručne škole u Nikšiću.

Radionicu je vodila psihoterapeutkunja Jelena Marković, a imala je za cilj upoznavanje mladih, kako srednjoškolaca tako i studenata o emocionalnoj inteligenciji, koja čini bitan aspekat ljudskog bića i života generalno.

Mladi su na radionici, između ostalog, naučili razliku između bazične, logičke i emocionalne inteligencije, šta se sve podrazumijeva pod emocionalnom inteligencijom, koji je njen značaj u ljudskom funkcionisanju, o emocijama i senzacijama, kao i da se emocije ne dijele na “dobre i loše”.

Na radionici je bilo riječi o značaju emocija u ljuskom životu, kako one ne samo da zbližavaju ljude jedne sa drugima, već služe samoodržavanju, signališu da su narušene lične granice, ali i kako ljutnju ispoljiti na pravi način.

Psihoterapeutkinja Marković istakla je da je važno da se mladi obrate za pomoć, ukoliko se sa određenom situacijom ne mogu sami izboriti.

Radionici su među učenicima Srednje stručne škole prisustvovali i učenici Đačkog parlamenta Ekonomske škole u Nikšiću, Tatjana Božović i Petar Ognjanović, kao i ostali zainteresovani.